Je držanie marihuany a CBD na Slovensku legálne?

Slovensko je ďalšou európskou krajinou, ktorej právna situácia v oblasti konopných produktov sa nedávno zmenila. Platí to najmä pre nepsychoaktívne produkty s obsahom CBD, ktoré boli dlhé roky nelegálne, aj keď väčšina západných krajín sa rozhodla povoliť ich predaj. Aká je situácia týkajúca sa držby a predaja marihuany a CBD na Slovensku?

 

Je Slovensko jedinou krajinou v EÚ s zákazom CBD?

Konopné produkty, ako je CBD, boli dlhú dobu na Slovensku zaradené medzi psychoaktívne látky. Až od 1. mája 2021 nadobudla účinnosť nová legislatíva, ktorá v krajine legalizovala niektoré produkty s čistým CBD. Predtým boli nepsychoaktívne produkty s obsahom CBD trestané rovnako ako napríklad heroín, kokain alebo iné tvrdé drogy.

Toto bol výsledok úprav slovenských zákonov a predpisov, ktoré schválila Európska komisia s ohľadom na status CBD, potravinové normy a záruky voľného obchodu EÚ.

Slovensko bolo posledným členským štátom Európskej únie, kde boli produkty s obsahom CBD stále považované za omamné látky. Avšak po prijatí novely ministrom zdravotníctva, ktorá sa riadila odporúčaniami Výboru expertov Svetovej zdravotníckej organizácie pre drogovú závislosť, sa Slovensko otvorilo prírodným produktom s obsahom CBD. V súčasnosti sa konopný priemysel v krajine rozvíja, hoci je z právneho hľadiska povolený predaj kozmetiky s čistým CBD len v iných predajniach ako slovenské lekárenske reťazce.

 

Aká koncentrácia THC je povolená v konopných produktoch na Slovensku?

Hoci zmeny, ktoré nastali v súvislosti s legalizáciou CBD na Slovensku, vyvolali v krajine významný ohlas, v praxi nedošlo k veľkým zmenám. Hoci CBD už nie je považované za omamnú a psychoaktívnu látku, slovenská vláda stále povoluje použitie tejto zložky len v kozmetických prípravkoch vo forme čistého CBD bez obsahu THC. Používanie CBD olejov na perorálne podávanie je stále nezákonné.

Je ťažko povedať, či v tejto oblasti dôjde v blízkej budúcnosti k nejakým zmenám. Zdá sa, že legalizáciou kozmetiky s CBD sa Slovensko stalo otvorenejším voči konopným produktom. Zároveň však stále neumožňuje perorálne užívanie produktov s CBD. Napriek restriktívnej legislatíve sú na Slovensku relatívne ľahko dostupné produkty na báze CBD - masti, kozmetika a dokonca aj doplnky stravy. Obvykle sa dovozia zo susedných krajín. Slovensko má nízku úroveň produkcie konope kvôli nejasnej legislatíve, ktorá podnikateľom v oblasti konope dlhé roky spôsobovala problémy. Očakáva sa, že po novelizácii zákona sa trh s CBD stane prijateľnejším a bude sa môcť na Slovensku slobodne rozvíjať.

 

Je konope na Slovensku legálne?

Môže krajina, kde je CBD nelegálne, legalizovať konope? Konope je na Slovensku samozrejme považované za drogu. Napriek tomu je konope relatívne populárne, najmä medzi mladými obyvateľmi, ktorí si ju získavajú hlavne na čiernom trhu. Marihuana sa do krajiny pašuje zo susedných krajín, najčastejšie z Českej republiky. Podľa prieskumov vyskúšalo konope aspoň raz v živote približne jedno tretina mladých Slovákov.

Pokiaľ ide o drogové zákony na Slovensku, sú relatívne prísne, pretože zákon nerozlišuje medzi ľahkými a ťažkými drogami. Trestná sadzba za trestný čin držania alebo predaja drog sa pohybuje od troch rokov odňatia slobody až po doživotie. Avšak právny rámec zohľadňuje hodnotu drog, s ktorými bude osoba prijatá. A to je dôvod, prečo užívatelia konope zvyčajne dostávajú nižšie tresty. Je to preto, že konope má na uličnom trhu menší význam než tvrdšie drogy.

Slovensko legalizovalo pestovanie konope v roku 2003. Odvtedy môžu poľnohospodári na Slovensku pestovať konope, ak koncentrácia THC nepresahuje 0,2 %. Tieto plantáže však nie sú príliš populárne, a to kvôli neistote samotnej legálnosti CBD v krajine.